ផ្អើលកោះពេជ្រ! បុរសម្នាក់ដែលជាអង្គរក្ស BHQ បានចូលវៃគេ៤ដៃកណ្ដាលមុខ

ព័ត៌មានសង្គម

បុសរសម្នាក់ដែលគេបានស្គាល់ថាជាអង្គរក្ស BHQ បានចូលទៅវាយគេដោយគ្មានមូលហេតុ ដែលស្ថិតនៅ ភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងកោះពេជ្រ ដែលបង្កអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។

បន្ទាប់ពីវៃគ្នារូចហើយ សន្តិសុខកោះពេជ្រក៍បានចូលមកឃាត់ និងបញ្ចូនពួកគេទៅ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលទន្លេបាសាក់ ដើម្បីអោយសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយតាមនីតិវិធី។