អីយ៉ាស់​! តោះមកស្គាល់អតីតសង្សារនាយចឺម​ ទាំង៣នាក់​ សុទ្ធតែជាស្រីស្អាត​ Freshie Girl និងជាតារាម៉ូដែលល្បីៗ…

កម្សាន្ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាកក្រើកខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេប៊ុកមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេ នាយចឺម បានទម្លាយពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់គាត់ជាមួយនិងនារីមេម៉ាយកូនមួយម្នាក់ដែលមានសាច់ឈា..មស្រស់ថ្លា អោយខ្ចីញ៉េញ សដូចបណ្ដូលចេក ដែលក្រមុំៗមួយចំនួនប្រៀបមិនស្មើនិងសាច់របស់សង្សារកូនមួយរបស់នាយចឺមឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលនាយចឺមទម្លាយរឿងនោះរួចមក មានសារព័ត៌មាននិងគេហទំព័រជាច្រើននាំគ្នាចុះផ្សាយព្រាតពីរឿងនាយចឺមមានស្នេហាជាមួយនិងមេម៉ាយកូនមួយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់នារីដែលជាមេម៉ាយកូនមួយដែលមហាជនកំពុងចាប់អារម្មណ៍នោះនាងមានឈ្មោះ សេង សុខឃីម ត្រូវជាសង្សារទី០៤របស់នាយចឺម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាមុនមកស្គាល់នារីមេម៉ាយកូនមួយ នាយចឺមធ្លាប់មានប្រវត្តិស្នេហាជាមួយនិងតារាចំនួន០៣ដួង ហើយក៏បានបែ..កបាក់ស្នេហាទៅវិញ ដែលតារាស្រីទាំង០៣ដួងដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិស្នេហាជាមួយនាយចឺមមានដូចជា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីមួយតារាសម្ដែងស្រី ពុធ ស្រីខួច៖ កាលពីឆ្នាំ ២០១៥ អតីតFreshie Girl ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ជំនាន់ទី ១៤ កញ្ញា ពុធ ស្រីខួចធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនិងតារាចម្រៀងនាយចឺម ហើយក្រោយមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបែ..កគ្នាទៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីពីរ តារាសម្ដែង អៀ ម៉េងលិ ហៅ អូនម៉ី៖ បន្ទាប់ពីបែ..កគ្នាជាមួយនិងតារាសម្ដែង ពុធ ស្រីខួចមិនបានប៉ុន្មានផង នៅឆ្នាំ ២០១៧នាយចឺមក៏ចាប់ផ្ដើមសាងស្នេហាថ្មីជាមួយនិងតារាស្រីសិ..ចស៊ី អូនម៉ី ដោយបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាខ្លាំង លុះមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏បានបែ..កគ្នាទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីបីតារាម៉ូឌែល និង ជាតារាសម្ដែង គៀត បេលឡា ហៅ អូនហ្វាហ្វា៖ ក្រោយពេលចែកផ្លូវគ្នាដើរជាមួយនិង អូនម៉ីបានប្រមាណជា០២ឆ្នាំ តារាចម្រៀងនាយចឺមក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងស្នេហាជាមួយនិងអូនហ្វាហ្វានៅអំឡុងឆ្នាំ ២០១៩ ដោយកាលនោះនាយចឺមបានសាងភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនិងអូនហ្វាហ្វាខ្លាំង លុះក្រោយមកនៅពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែនាយចឺមទម្លាយមុខគូស្នេហ៍ថ្មីជាស្រ្ដីមេម៉ាយកូនមួយទើបគេដឹងថានាយចឺមបានបែ..កគ្នាជាមួយអូនហ្វាហ្វាហើយ តែមិនដឹងបែ..កពីពេលណានោះទេ។